ומה אם יום אחד, ללא כל אזהרה מוקדמת, עקב תאונה או מחלה, לא נוכל לעבוד ולפרנס יותר? מה יקרה עם כל ההתחייבויות שלנו, החובות, התשלומים השוטפים, החיים בכלל...? ביטוח אובדן כושר עבודה מאפשר לנו להמשיך לעבוד בשקט בידיעה כי גם אם חלילה נגיע למצב בו תמנע מאתנו היכולת לעבוד ולפרנס את עצמנו, החיים ימשיכו כסדרם.

בביטוח אובדן כושר עבודה מקבל המבוטח שאיבד את כושר העבודה, בהתאם לתנאים הנקובים בפוליסה, תשלום חודשי קבוע. גובה התשלום הוא בדרך כלל, התשלום הוא כפי שהוסכם בפוליסה או 75% משכר המבוטח בשנה האחרונה.

אובדן כושר עבודה מוחלט מוגדר כמצב בו, עקב מחלה או תאונה, נשללת מהמבוטח לפחות 75% מיכולת העבודה שלו במקצוע שבו עסק עד אותה מחלה או תאונה. וכן שבעקבות אותה מחלה או תאונה נבצר ממנו לעסוק בעיסוק סביר אחר שמתאים לניסיונו, להשכלתו ולהכשרתו.

במקרה שלמבוטח לא היתה תעסוקה, הוא יוכר כבלתי כשיר מוחלט לעבודה, אם עקב מחלה או התאונה הוא מרותק לביתו.
ניתן לקבל פיצוי גם על אובדן כושר עבודה חלקי עקב סיבות רפואיות שגרמו לירידה בהכנסות המבוטח בשיעור של 25% לפחות.

התגמול חודשי נמשך עד לאחד האירועים הבאים
  1. החלמה או חזרה לעבודתו.
  2. מות המבוטח
  3. תום תקופת הביטוח
  4. תום שנת הביטוח בה ימלאו למבוטח 65 שנה (בפוליסות חדשות עודכנה תקופת התגמול לגיל הפרישה)
יש לציין כי חברות הביטוח מקלות בהרבה את ההגדרה של אובדן כושר עבודה מקצועי. חברות הביטוח הפרטיות מתייחסות לאובדן כושר עבודה במקצוע התואם את הרקע התעסוקתי וההשכלתי של המבוטח בעוד שהביטוח לאומי מכיר רק באובדן כושר העבודה לכל סוג של עבודה. כמו כן בעת תקופת אובדן כושר העבודה, מאפשר הביטוח הפרטי פטור מתשלומי פרמיה לכל פוליסות הביטוח שמחזיק המבוטח.
 

אבדן כושר עבודה

 
פתח תקווה
אפעל 6, קריית אריה
טל. 03-6259816
פקס. 03-6259743

mira@farhi4life.com
מודיעין
רח' רבקה אמנו 15
טל. 08-9263581
פקס. 153-89263581

mira@farhi4life.com
לקביעת פגישה חייגו
8857831 - 050
עיצוב אתר: www.kinammon.com
 
.