אם את או אתה יצרנים של מוצר כלשהו, משווקים אותו, מטפלים בו, או מתקינים אותו, חלה עליכם אחריות במקרה של נזק שייגרם עקב שימוש במוצר (מכוח פקודת הנזיקין וחוק האחריות למוצרים פגומים)

הדרך הארוכה שעובר המוצר משלב הייצור ועד שהוא מגיע למשתמש טומנת בחובה פוטנציאל גדול שמשהו ישתבש (וכפי שנאמר כבר בחוק מרפי "אם משהו יכול להשתבש, הוא אכן ישתבש").

פוליסה לביטוח אחריות מוצר (הנקראת גם "פוליסת חבות המוצר") מכסה אתכם בגין תביעות שיוגשו נגדכם בשל אחריות לפגיעה (גוף או רכוש) שנגרמה עקב מוצר אשר יוצר, טופל, שווק, הותקן על ידיכם, לאחר שיצא מחזקתכם בישראל או בכל מקום אחר בעולם. חשיבותה של רכישת פוליסת אחריות מוצר נובעת מהאחריות החמורה שמטיל החוק על היצרן.

בין סוגי הליקויים והפגמים במוצר שעלולים להיתבע בגינם, ניתן למנות:

1. שלב התכנון: כשל בטיחותי בתכנון הדגם אשר עלול לסכן את המשתמש.

2. שלב הייצור: פגם שנוצר בתהליך הייצור וגורם למוצר להיות מזיק (עלול לקרות גם כאשר קיימת ביקורת איכות מדגמית ש"לא עולה" על אותו מוצר פגום).

3. הוראות שימוש: הוראות שימוש שגויות או לקויות הגורמות נזק למשתמש שפעל לפיהן.
נזק מאוחר, עובדה שלא היתה ידועה בעת פיתוח המוצר, וגרמה למוצר להיות מסוכן לאחר זמן (כמו למשל שימוש בחומר שהתגלה כמסוכן).

ביטוח אחריות מוצר

 
פתח תקווה
אפעל 6, קריית אריה
טל. 03-6259816
פקס. 03-6259743

mira@farhi4life.com
מודיעין
רח' רבקה אמנו 15
טל. 08-9263581
פקס. 153-89263581

mira@farhi4life.com
לקביעת פגישה חייגו
8857831 - 050
עיצוב אתר: www.kinammon.com
 
.