ביטוח חיים? ביטוח לחיים!

ביטוח חיים הוא למעשה ביטוח לחיים שכן הוא דואג לחיים של המבוטח ושל בני משפחתו. הביטוח שומר על רמת החיים בעת הפנסיה ושל המשפחה כולה במקרה שהמפרנס שעליו נשענת כל כלכלת המשפחה, מסתלק בטרם עת או מאבד את יכולתו לתפקד. 

הביטוח נקרא גם "הגנה למשפחה" שכן הוא מבטיח שאם אחד המפרנסים מת, רמת החיים לה הורגלה המשפחה קודם לאירוע לא נפגעת. במקרה של מוות מוקדם או אובדן כושר עבודה לפני גיל הפרישה, המוטבים (שקבע המבוטח) זכאים לסכום ביטוח חד-פעמי או לקצבה חודשית, בהתאם לקביעת המבוטח.

​לפוליסת החיים שני יתרונות נוספים. ראשית, היא איננה ניתנת לביטול באופן חד-צדדי על ידי חברת הביטוח, כל עוד המבוטח שילם את הפרמיה. שנית, בפוליסה לביטוח חיים עם מרכיב חסכון, המבוטח זכאי לכספים גם בתוך תקופת הביטוח. אם נפטר המבוטח במהלך תקופת הביטוח, המוטב זכאי לכספים.


 
 
פתח תקווה
אפעל 6, קריית אריה
טל. 03-6259816
פקס. 03-6259743

mira@farhi4life.com
מודיעין
רח' רבקה אמנו 15
טל. 08-9263581
פקס. 153-89263581

mira@farhi4life.com
לקביעת פגישה חייגו
8857831 - 050
עיצוב אתר: www.kinammon.com
 
.