ביטוח למחלות קשות מבטיח סכומים חד פעמיים בעת מחלה קשה, במטרה לאפשר למבוטח להתמקד בתהליך ההחלמה תוך שמירה על רמת החיים שלו ושל משפחתו.

קופת החולים מכסה אמנם את הוצאות הטיפול הרפואי, אך במקרים רבים נוצרות הוצאות כבדות נוספות כמו אובדן הכנסה, טיפולים יקרים, ציוד מיוחד, סיעוד טיפולים משלימים והוצאות אחרות שאינן מכוסות על ידי הביטוח הרפואי הסטנדרטי.

את הפיצוי מקבלים המבוטחים בביטוח מחלות קשות באופן מידי, בעת הגילוי הרפואי של המחלה הקשה (בהתאם לרשימה המפורטת בפוליסה) ולא כנגד הוכחת הוצאות.

ב"פרחי ביטוח" אנו מתאימים את תנאי הפוליסה לכל מבוטח בהתאם ליכולת הכלכלית, לרקע הרפואי ועוד.

 

מחלות קשות – שקט כלכלי ברגעים הקשים ביותר

 
פתח תקווה
אפעל 6, קריית אריה
טל. 03-6259816
פקס. 03-6259743

mira@farhi4life.com
מודיעין
רח' רבקה אמנו 15
טל. 08-9263581
פקס. 153-89263581

mira@farhi4life.com
לקביעת פגישה חייגו
8857831 - 050
עיצוב אתר: www.kinammon.com
 
.