כמעט כל עסק חשוף במידה זו או אחרת לתביעות מצד שלישי, כגון לקוחות, ספקים
וכל מי שמבקר בבית העסק למעט עובדי המבוטח.


העסק חשוף לתביעות במקרים של תאונות בבית העסק כדוגמת נפילה, פציעה או חבלה כתוצאה מפגמים בבית העסק (פגמים כגון: רצפה שבורה, רהיט פגום, כבל חשמל חשוף ועוד). לחילופין, העסק עלול להיות חשוף לתביעה כתוצאה מהתנהלות רשלנית של בעל העסק או אחד העובדים. גם במקרים אלו קיימת חבות של בעל העסק כלפי הנפגע. חבות זו עלולה להסתיים בפיצויים בסכומים גדולים שנעים בין מאות אלפים לעשרות מיליוני שקלים בהתאם למקרה.

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי מבטיח לבעל העסק כיסוי הוצאות חבות שעלולות לחול עליו עקב תאונה שגרמה לנזקי גוף או רכוש לצד שלישי כלשהו. את סכום הביטוח נהוג לקבוע בהתאם לאופי העסק והסיכונים הגלומים בו. יועץ שאינו מקבל קהל חשוף פחות לתביעות צד ג' לעומת אולם אירועים למשל.

בנוסף, מעניקה הפוליסה כיסוי עבור הוצאות משפטיות בגין תהליכי התביעה.

ביטוח צד ג' - אחריות חוקית כלפי צד שלישי

 
פתח תקווה
אפעל 6, קריית אריה
טל. 03-6259816
פקס. 03-6259743

mira@farhi4life.com
מודיעין
רח' רבקה אמנו 15
טל. 08-9263581
פקס. 153-89263581

mira@farhi4life.com
לקביעת פגישה חייגו
8857831 - 050
עיצוב אתר: www.kinammon.com
 
.