כל יזם, קבלן או בונה פרטי חשוף במהלך תקופת הבניה לשלושה סוגים של סיכונים: נזק למבנה, נזק לעובדים ונזק לצד שלישי. פוליסת ביטוח קבלנים מעניקה מענה לסיכונים אלו ומספקת כיסוי ביטוחי לפרויקט מתחילתו ועד סופו, על כל היבטיו השונים. 

פוליסת ביטוח קבלנים נחלקת לשלושה חלקים:

ביטוח רכוש

הפוליסה מכסה את הרכוש המבוטח מתחילת העבודות ועד למסירת המבנה ללקוח. סכום הביטוח מכסה את כל עלויות הבניה או ההקמה של הפרויקט, בהתאם להתקדמות הפרויקט, כך שיינתן פיצויי מלא גם במקרה של נזק מוחלט.
פוליסת הביטוח מסתיימת בתום תקופת הפוליסה או בעת מסירת הפרויקט או בעת אכלוס הפרויקט לפי המוקדם מבין המועדים הנ"ל. ניתן לבצע הרחבות בהתאם לדרישות מיוחדות של כל פרויקט.

ביטוח צד שלישי
ביטוח צד שלישי מכסה נזק לרכוש או לגוף כתוצאה מעבודות שמבוצעות בפרויקט, בהתאם לפקודת הנזיקין. גובה הביטוח נקבע בהתאם לאופי הפרויקט והסיכונים שמאפיינים אותו.

ביטוח חבות מעבידים
ביטוח חבות מעבידים הינו ביטוח שמכסה פגיעות של עובדים במסגרת העבודות באתר כתוצאה מתאונה או מחלה. גם ביטוח חבות מעבידים כפוף לפקודת הנזיקין.
 
קבלן אשר מנהל מספר פרויקטים בהיקפים קטנים יחסית, במספר אתרים במקביל יכול להסתייע בפוליסת ביטוח קבלנים "פתוחה". בפוליסה זו הקבלן מצהיר על צפי עבודות שנתי ומדווח לחברת הביטוח על כל עבודה שהוא מבצע. פוליסה זו זולה משמעותית מרכישת פוליסה נפרדת לכל עבודה.

ביטוח קבלנים

 
פתח תקווה
אפעל 6, קריית אריה
טל. 03-6259816
פקס. 03-6259743

mira@farhi4life.com
מודיעין
רח' רבקה אמנו 15
טל. 08-9263581
פקס. 153-89263581

mira@farhi4life.com
לקביעת פגישה חייגו
8857831 - 050
עיצוב אתר: www.kinammon.com
 
.