מירה פרחי, יו"ר וועדת רווחה, בנוסף ליועצת תחום סיכונים ונסיעות לחו"ל